Miracle

This piece was created and conducted by Keiji Haino, and directed and designed by Noriyuki Kiguchi. 88 performers play the 88 keys of the piano with one finger at a time. For more information about this work, please visit the Sound Live Tokyo page.

For this performance, I built a device to confirm that all the keys were pressed. A laser sensor was used to detect when all of the piano's hammers were lifted up, laser light passed through and was turned back by a reflector installed on the opposite side of the piano to reenter the light. The results were displayed to the indicator light which attached to the conductor's music desk. Since the hall's grand piano cannot be modified, we asked the hall's tuner to help us determine how to install it, and we used double-sided tape and a thin piece of iron on top of masking tape to fix the sensor to the tape with a magnet.

So how did the performance end up...? I guess the record of the performance will be compiled somewhere else.

Photo by Hideto Maezawa
Photo by Hideto Maezawa

Credits

Composed and conducted by Keiji Haino
Directed and designed by Noriyuki Kiguchi

Players: Taro Aiko, Shohei Amimori, Yui Ando, Risa Aoki, Minoru Aoyama, Yuki Ayato, Junichiro Endo, Eri Fukuda, Yutaka Fukui, Nicole Gallagher, Junko Harada, Ayumi Hayashi, H.I.G.O, Tomoyuki Hirata, Mari Hoshi, Ryo Ichihara, Maki Imamura, Yoshiko Ishibori, Hiroshi Ito, Rimon Jo, Ibuki Kaizuka, Fumio Kakiya, Manami Kakudo, Daigo Kamimura, Satoshi Kamimura, Miho Kato, Mika Kawada, Masami Kawaguchi, Kenjiru-Bien, Hiroko Kenmochi, Keisuke Kikuchi, Hitomi Kimura, Takehito Kinoshita, Konomi Kobayashi, Rui Kobayashi, Kentaro Koda, Kazuaki Kondo, Masashi Koyama, Tao Koyanagi, Mike Kubeck, Hiromi Kudo, Gil Kuno, Kazuo Kurita, Masatoshi Kurosawa, Hikari Kusuda, Momoko Maejima, Osamu Maki, Yujiro Matsui, Haruo Matsumoto, Yasumasa Mitsuru, Sho Miura, Yasuo Miyamura, Hikaru Miyazaki, Yuko Mori, Azusa Morikawa, Yasumune Morishige, Toru Nakamoto, Shigeki Nakano, Hiroshi Nakata, Akiko Nakayama, Pijin Neji, Yuko Nexus6, Yukiko Nishii, Aoi Nozu, Shiho Oikawa, Hayato Okada, Takuya Okada, Yuki Okamoto, Naota Okamura, Yuji Okamura, Ryo Ooguchi, Naoki Osawa, Nonoka Sasaki, Eriko Sato, Satoko Shibata, Kana Shimada, Taisuke Shimanuki, Tomoko Shimazaki, Toru Shimizu, Takashi Shinkawa, Seijun Shirafuji, Yuta Sumi, Eriko Suzuki, Mikiko Suzuki, Tomoko Suzuki, Tsunehiko Suzuki, Sota Takahashi, Takako Takahashi, Reiko Takayama, Hideaki Takeda, Aiko Taketani, Teruki Tamayanagi, Yuki Tsuji, Yuko Tsujimura, Yushi Ueda, Eiji Uehara, Naohiro Ukawa, Shinichiro Wada, Satoshi Yamada, Kansuke Yamamoto, Taiga Yamazaki, Masayuki Yano, Ami Yoshida, Moe Yoshida, Akane Yoshiie, Yuna Yoshimizu, Gen Yoshizumi

Design and construction: Takuma Ishikawa, Yosuke Kawamoto, Ryota Ide, Yui Yamamoto
Piano tuner: Naoko Iwamoto (H. Matsuo Musical Instruments Co., Ltd.)
Keystroke sensing system: Kanta Horio
Stage manager: Megumi Sato
Management: Sayuri Fujii
Catering: Shinsuke Kanno, Tomio Hashimoto (AM-A-LAB)
Documentation: Kohsuke Nakamura (sound), Kenta Matsuo (video), Hideto Maezawa (photo)
Special thanks: Sumihisa Arima, Mina Tabei, Itoken

Back to top